Основни фактори, определящи честотата на почистване на килима в дома?

Основни фактори, определящи честотата на почистване на килима в дома?

  • Трафик
  • Цвета на килима
  • Тъканта
  • Наличието на малки деца
  • Наличие на домашни любимци
  • Хора в семейството, страдащи от астма или алергии